HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng 2 hình thức như sau:

  • Giao hàng và thu tiền tận nhà.
  • Thanh toán bẳng thẻ ngân hàng nội địa ATM và thẻ quốc tế Visa/Master Card

**Giao hàng và thu tiền tận nhà

* Thanh toán tiền hàng và tiền phí vận chuyển cho người chuyển phát khi nhận được hàng

* Khi nhận hàng quý khách đồng kiểm hàng với bên chuyển phát (Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ khiếu nại về vấn đề sản phẩm bị hư hỏng, dơ bẩn do tác nhân bên ngoài)

** Thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa và thẻ quốc tế Visa/Master Card